ἀνέω

ἀ̱νέω , ἀνέω
pres subj act 1st sg (epic doric ionic aeolic)
ἀ̱νέω , ἀνέω
pres ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic parad-form)
ἀνεω
indeclform (adverb)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • άνεω — ἄνεω και ἄνεῳ επίρρ. (Α) σιωπηρά, χωρίς φωνές. [ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολογίας. Ο τ. θεωρείται γενικά από τους αρχαίους (Ηρωδιανός) ως ονομαστική πληθ. του άνεως. Η άποψη αυτή ενισχύεται από τη συνήθη γραφή του τ. με ι υπογεγραμμένο, μολονότι… …   Dictionary of Greek

  • ανέω — ἀνέω (Α) 1. αποφλοιώνω, λιχνίζω δημητριακά 2. κοπανίζω στο γουδί, αλέθω. [ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. ᾱνέω < *α Fαν έω (με προθεματικό α) μετά από σίγηση του F και συναίρεση] …   Dictionary of Greek

  • ἄνεω — indeclform a̱priv (adverb) ἀνεω indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄνεῳ — ἄνεω indeclform a̱priv (adverb) ἄνεωι , ἄνεω indeclform a̱priv (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνεῖτ' — ἀ̱νεῖτο , ἀνέω imperf ind mp 3rd sg (attic epic doric aeolic) ἀ̱νεῖτο , ἀνέω pres opt mp 3rd sg (epic ionic) ἀ̱νεῖτε , ἀνέω imperf ind act 2nd pl (attic epic doric aeolic) ἀ̱νεῖτε , ἀνέω pres imperat act 2nd pl (attic epic) ἀ̱νεῖτε , ἀνέω pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κἀνεῖτ' — ἀ̱νεῖτο , ἀνέω imperf ind mp 3rd sg (attic epic doric aeolic) ἀ̱νεῖτο , ἀνέω pres opt mp 3rd sg (epic ionic) ἀ̱νεῖτε , ἀνέω imperf ind act 2nd pl (attic epic doric aeolic) ἀ̱νεῖτε , ἀνέω pres imperat act 2nd pl (attic epic) ἀ̱νεῖτε , ἀνέω pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνεῖσθε — ἀ̱νεῖσθε , ἀνέω imperf ind mp 2nd pl (attic epic doric aeolic) ἀ̱νεῖσθε , ἀνέω pres imperat mp 2nd pl (attic epic) ἀ̱νεῖσθε , ἀνέω pres opt mp 2nd pl (epic ionic) ἀ̱νεῖσθε , ἀνέω pres ind mp 2nd pl (attic epic doric aeolic) ἀ̱νεῖσθε , ἀνέω imperf …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνεῖτε — ἀ̱νεῖτε , ἀνέω imperf ind act 2nd pl (attic epic doric aeolic) ἀ̱νεῖτε , ἀνέω pres imperat act 2nd pl (attic epic) ἀ̱νεῖτε , ἀνέω pres opt act 2nd pl ἀ̱νεῖτε , ἀνέω pres ind act 2nd pl (attic epic doric aeolic) ἀ̱νεῖτε , ἀνέω imperf ind act 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνῆτε — ἀνάζω fut ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀ̱νῆτε , ἀνέω imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀ̱νῆτε , ἀνέω pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) ἀ̱νῆτε , ἀνέω pres subj act 2nd pl ἀ̱νῆτε , ἀνέω pres ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀ̱νῆτε , ἀνέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνήσει — ἀ̱νήσει , ἀνέω aor subj act 3rd sg (epic) ἀ̱νήσει , ἀνέω fut ind mid 2nd sg ἀ̱νήσει , ἀνέω fut ind act 3rd sg ἀ̱νήσει , ἀνέω futperf ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀ̱νήσει , ἀνέω futperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἀνίημι send up fut ind mid 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.